Introduktion til retningslinjer for webservices

En webservice er en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. De fælles retningslinjer beskriver bedste praksis for design, specifikation og dokumentation af webservices i it-løsninger i den offentlige sektor. Retningslinjerne skal ses som en konkret hjælp til projekter, der skal i gang med at specificere webservices.

Retningslinjerne bidrager til udmøntningen af hvidbogens arkitekturregel 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder. Retningslinjerne er opdelt i generelle retningslinjer for alle typer webservices, samt en række retningslinjer som er specifikke for REST webservices. I kravbilaget (bilag 3) er retningslinjerne formuleret som krav, som en hjælp til projekter, der har behov for at kravstille webservices, som overholder retningslinjerne.

Retningslinjerne er udarbejdet i en version 0.9. Frem mod publicering af version 1.0 skal retningslinjerne afprøves og kvalitetssikres.

 

  Læs Retningslinjer for webservices