Styring

De produkter, som udgør den Fællesoffentlige digitale arkitektur, udvikles og vedligeholdes løbende i et fællesoffentligt samarbejde med deltagelse af kommuner, regioner og statslige myndigheder i regi af Udvalget for arkitektur og standarder (UAS). Det giver et bredt fodfæste, som gør den Fællesoffentlige digitale arkitektur til et særligt godt udgangspunkt for it-projekter, der skal understøtte arbejde, der går på tværs af organisationer eller domæner. Arbejdet er forankret i Digitaliseringsstyrelsen som står for den daglige koordinering og vedligeholdelse af arkitekturen. Du kan læse mere om udvalget og dets sammensætning på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Rammerne for styringen er beskrevet i Hvidbog om fællesoffentlig arkitektur og i Introduktion til rammearkitekturen.

Sekretariatet udfører desuden supplerende arkitekturstyring igennem rådgivningsforløb og reviews.