Netværk for digital arkitektur

Deltagere i dette netværk skal sammen identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med digital arkitektur. Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen.

Rum for videndeling og faglig fordybelse

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering i offentlige it-projekter og har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere som arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt. Dog er vores største ønske, at du som netværksdeltager, kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Medlemmerne af netværket deltager i de netværksmøder, som de finder relevante for den pågældende organisation. Medlemmer lægger på skift hus til netværksmøderne, og Digitaliseringsstyrelsen afholder udgifterne til forplejning på dagen.

Alle organisationer og myndigheder er velkomne

Private organisationer og offentlige myndigheder, som repræsenterer eller arbejder med fællesoffentlig digital arkitektur, kan blive medlem af netværket. Der er mange forskellige typer af medlemmer, alt fra helt små foreninger til større organisationer og myndigheder. Netværket er dynamisk med medlemmer, der melder sig ind og ud efter behov.

Næste møde - den 7. december 2023

Mødet afholdes fysisk kl. 10-12 i KL, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S

På programmet for mødet er følgende emner:

Genbrug af software v. Jakob Eiby, KL

Genbrug af software og interoperabilitet er vigtige dagsordener i Danmark og Europa, og derfor har Udvalget for Arkitektur og Standarder igangsat et projekt, der skal leverer en startpakke til offentlige myndigheder, der ønsker at genbruge og udvikle genbrugelig software, samt en foranalyse af mulige initiativer, der skal styrke genbrugen af software mellem myndigheder i og uden for Danmark. Oplægget vil komme ind på baggrund og status for projektet og løfte sløret for de initiativer, der foreslås, hvoraf nogle allerede sættes i gang i år.

Retningslinjer for webservices (API) v. Adam Arndt, Digitaliseringsstyrelsen og Jakob Eiby, KL

De tekniske snitflader, der giver adgang til offentlige datasæt er meget forskelligartede, og ikke alle forskelle er fagligt begrundede. Forskellene kan sammen med uens dokumentation af snitfladerne gøre det mere kompliceret end nødvendigt at lave integrationer mellem it-systemer. Derfor har en tværoffentlig arbejdsgruppe lavet en sæt anbefalinger om, hvordan APIer kan udformes, så udviklingen af snitflader forhåbentlig kan gøres lettere og mere ensartet.

Oplægget vil gennemgå hovedpunkterne i de nyligt vedtagne fællesoffentlige retningslinjer for webservices og nogle af de fordele, der kan opnås ved at anvende retningslinjerne.

Tilmelding sker via KLs hjemmeside.