Netværk for digital arkitektur

Deltagere i dette netværk skal sammen identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med digital arkitektur. Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen.

Rum for videndeling og faglig fordybelse

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering i offentlige it-projekter og har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere som arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt. Dog er vores største ønske, at du som netværksdeltager, kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Medlemmerne af netværket deltager i de netværksmøder, som de finder relevante for den pågældende organisation. Medlemmer lægger på skift hus til netværksmøderne, og Digitaliseringsstyrelsen afholder udgifterne til forplejning på dagen.

Alle organisationer og myndigheder er velkomne

Private organisationer og offentlige myndigheder, som repræsenterer eller arbejder med fællesoffentlig digital arkitektur, kan blive medlem af netværket. Der er mange forskellige typer af medlemmer, alt fra helt små foreninger til større organisationer og myndigheder. Netværket er dynamisk med medlemmer, der melder sig ind og ud efter behov.

Næste møde afholdes den 23. maj 2024

Mødet afholdes fysisk kl. 10-12 i KL, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S

Program

Emnerne for mødet er:

POC for semantisk GraphQL
Ved Peter Bruhn Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

POC’en for ’Semantisk GraphQL’ kan ses som et første skridt hen imod praktiske løsninger på semantisk interoperabilitet. Den har til hensigt at vise en vej frem mod konkrete implementeringer af semantisk interoperabilitet, ved at benytte velkendte og eksisterende datakilder, med mindst muligt ressourceforbrug og uden at afbryde eller omlægge eksisterende systemer. For at nå en succesfuld implementering af semantisk interoperabilitet med og mellem både nye og eksisterende it-systemer, skal det gøres effektivt og ressourcebesparende. Det kræver ikke kun en fælles ramme for entydige data, men kræver også en metode til at tilgå data.
En metode der kan opfylde dette, er at benytte det fleksible og relativt enkle spørgesprog ’GraphQL’ . Ved at lade GraphQLs standard format, JSON, udvide til JSON-LD [2], kan GraphQL bruges til at løfte eksisterende data til entydige semantiske data. På den måde kan det offentlige potentielt set relativt hurtigt kunne realisere et økosystem af semantisk interoperable datakilder.

MinVirksomhed – Lettere indberetning til det offentlige
Ved Jonathan Lehmann, Digitaliseringsstyrelsen og Katja Christensen, Digitaliseringsstyrelsen

Med udgangspunkt i den politiske efterspørgsel på byrdelettelser via digitale løsninger, som den nye digitaliseringsstrategi indeholder gennem initiativet ”MinVirksomhed”.
En drøftelse af nogle af de underliggende arkitektoniske udfordringer, som ændringer ved det nuværende indberetningslandskab ville gribe ind i.

Tilmelding sker via dette link til tilmeld.kl.dk