Sprogteknologi

Udviklingen af de forskellige former for kunstig intelligens, vi mennesker kommunikerer med og gør brug af i hverdagen, hænger uløseligt sammen med sproget. For at understøtte udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk og for at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk, har staten, KL og Danske Regioner i fællesskab udviklet den digitale platform sprogteknologi.dk.

Den digitale platform sprogteknologi.dk skal give let adgang til danske sprogressourcer, så udviklere og leverandører har mulighed for at bygge ovenpå eksisterende viden for at skabe nye løsninger inden for fx talegenkendelse, tekstanalyse og sprogforståelse. Disse er i mange sammenhænge helt centrale teknologier for udviklingen af kunstig intelligens.

Der er et stort potentiale i den offentlige sektor for, at kunstig intelligens kan effektivisere eksempelvis sagsbehandlingen og give bedre service til borgere og virksomheder. Derfor er det helt centralt for anvendelsen af dansksproget kunstig intelligens i det offentlige, at udviklerne har adgang til sprogressourcer målrettet sektorens særlige behov.

Den digitale platform sprogteknologi.dk

I Danmark har vi behov for, at forskellige former for kunstig intelligens bliver understøttet af dansk sprogteknologi på et højt niveau. Det drejer sig fx om, at den digitale assistent forstår, når lægen dikterer patientjournaler, eller myndighedernes chatbots forstår borgernes spørgsmål og samtidig giver intelligente svar, der afspejler danske samfundsforhold.

Danmark er et lille sprogområde med et komplekst sprog. Derfor er det dyrt at udvikle sprogteknologiske løsninger i forhold til, hvor stort markedspotentialet er for den enkelte virksomhed. Derfor stiller myndighederne nu sprogteknologi.dk til rådighed for alle til sprogteknologiske formål.

Den digitale platform skal give let adgang til danske sprogressourcer ved at samle metadata – dvs. data eller information om data – om danske sprogressourcer ét sted samt på sigt udvikle nye sprogressourcer, som kan styrke udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk. Målgruppen er virksomheder, der arbejder med sprogteknologi, offentlige myndigheder og private virksomheder, der selv udvikler sprogteknologi, samt forskere. Den digitale platform indeholder metadata om bl.a. sprogdata som tale- og tekstsamlinger, ordbøger, termbaser, sprogteknologiske supportværktøjer og infrastrukturkomponenter. Platformen vil løbende blive udbygget, og på sigt vil der desuden blive udviklet nye sprogressourcer.