Anvendelsesprofil for organisationer

Der er udarbejdet udkast til en anvendelsesprofil til modellering af data om offentlige organisationer. På bagrund af erfaringer med udkastet samt yderligere behovsindsamling, arbejdes der aktuelt på udformning af en endelig version af en anvendelsesprofil for data om organisationer. Arbejdet forventes afsluttet til publicering i tredje kvartal af 2022.

Data om offentlige organisationer er helt grundlæggende oplysninger om organisationers navn, struktur, placering mv. Disse data indgår i forskellige sammenhænge i offentlige løsninger.

Anvendelsesprofilen kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af modeller, løsninger og andre strukturer, hvori der indgår data om organisationer. Konkret skal anvendelsesprofilen i den kommende tid afprøves i forbindelse med etablering af en fælles myndighedsfortegnelse.

Anvendelsesprofilen er baseret på de internationale standarder: Organisationsontologien (The Organization Ontology) og Core Public Organization Vocabulary, som begge er blevet oversat til dansk i denne forbindelse.

Det er hensigten, at anvendelsesprofilen på længere sigt potentielt kan afløse den danske Sag og Dokument standard for Organisation. Der er udarbejdet en mapning mellem de to specifikationer, som kan findes her på siden.

Anvendelsesprofilen har været til offentlig kommentering i perioden 15. januar - 15. marts 2018. Alle indkomne kommentarer kan findes her på siden. Kommentarerne er efterfølgende blevet indarbejdet i materialet.