Metoder

Fælles metoder skal give et fælles sprog mellem forretnings- og it-arkitekter i og på tværs af digitaliseringsprojekterne.

En vigtig del af arbejdet med den fællesoffentlige digitale arkitektur er fælles krav til dokumentation af arkitektur og data. Det vil sige konceptuelle og logiske højniveau-arkitekturbeskrivelser ud fra hvidbogens otte grundperspektiver på løsninger og modelregler til dokumentation af begreber og data. Det er væsentligt nemmere at samarbejde og ”få stikkene til at passe sammen”, når arkitektur er beskrevet efter samme metodik.