Fælles metoder skal give et fælles sprog mellem forretnings- og it-arkitekter i og på tværs af digitaliseringsprojekterne.

En vigtig del af arbejdet med den fællesoffentlige digitale arkitektur er fælles krav til dokumentation af arkitektur og data. Det vil sige konceptuelle og logiske højniveau-arkitekturbeskrivelser ud fra hvidbogens otte hovedperspektiver på løsninger og modelregler til dokumentation af begreber og data. Det er væsentligt nemmere at samarbejde og ”få stikkene til at passe sammen”, når arkitektur er beskrevet efter samme metodik. 

Billede af de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering

Læs og kommenter udkast til Retningslinjer for webservices version 0.9

Fælles sprog for dokumentation af digitaliseringsprojekter

Værktøj, der benyttes til at sikre at IT-projekter overholder hvidbogens arkitekturregler.

Find vejledninger til brug af metoder understøttet af FDA her.

Læs om hvidbogens otte perspektiver og deres betydning.