Anvendelsesprofil for klassifikationer

Der er udarbejdet udkast til en anvendelsesprofil til brug for modellering af klassifikationers indhold og struktur.

Klassifikationer skal her forstås som små og store kontrollerede udfaldsrum, herunder emnesystematikker, journalplaner, taksonomier, kodelister mv.

Anvendelsesprofilen kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af modeller, løsninger og andre strukturer, hvori der indgår klassifikationer. Konkret skal anvendelsesprofilen i den kommende tid afprøves i forbindelse med afprøvning af en distributionsløsning for klassifikationer.

Anvendelsesprofilen er baseret på den internationale standard: SKOS (Simple Knowledge Organization System), som i den forbindelse er blevet oversat til dansk.

Det er hensigten, at anvendelsesprofilen på længere sigt potentielt kan afløse den danske Sag og Dokument standard for Klassifikation. Der er udarbejdet en mapning mellem de to specifikationer, som kan findes her på siden.

Anvendelsesprofilen har været til offentlig kommentering i perioden 15. januar - 15. marts 2018. Alle indkomne kommentarer kan findes her på siden. Kommentarerne er efterfølgende blevet indarbejdet i materialet.