Reviewrapporter

Der gennemføres reviews af projekter med væsentligt indhold af data og arkitektur på baggrund af materiale fra projektet. Reviewet udmøntes i en review-rapport, der fremsendes til projektet efter reviewboardets godkendelse. Efter aftale med projektet kan rapporten publiceres. Du kan finde de publicerede rapporter nedenfor.

Bemærk, at reviewrapporterne er udarbejdet specifikt for projekterne og er derfor ikke gjort webtilgængeligt. Har du behov for en tilgængelig version, kontakt os på arkitektur@digst.dk

Filer: