Dokument

OIO Dokument er især blevet brugt i kommunale sammenhænge og herunder i monopolbrudssystemerne i regi af KOMBIT og UdbetalingDanmark. Standarderne er blevet opdateret på baggrund af de erfaringer, som anvenderne har gjort sig med anvendelsen af standarderne i de seneste år.

Formålet med Dokumentmodellen er at gøre det lettere at udveksle oplysninger om dokumenter mellem to eller flere it-systemer, ved at skabe en fælles forståelse af hvad et dokument er, og hvilke informationer et dokument består af. Dokumentmodellen definerer de begreber, forretningsobjekter, attributter, datatyper og relationer, som tilsammen beskriver et dokument.

Dokumenter består af en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt medie. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medie eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv. Specifikationen beskriver en model for Dokument og udgør et fælles grundlag for forståelse og metadataopmærkning af digitale dokumenter.