Introduktion til referencearkitektur for selvbetjening

Referencearkitektur for selvbetjening skal bidrage til at målrette indsatsen for at skabe sammenhængende, effektive, sikre og brugervenlige løsninger for borgere og virksomheder. Bedre selvbetjeningsløsninger skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder.

Referencearkitekturen skal understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og af brugerrejser, der omfatter flere løsninger, og som eventuelt går på tværs af myndigheds- og ressortgrænser. Brugerrejsen, der forstås som en brugers oplevelse af et selvbetjeningsforløb eller en selvbetjeningskæde, anvendes som en ramme for tilrettelæggelse af selvbetjeningsforløbet, hvor perspektivet er at indføre brugeren i den opgave, der skal løses med selvbetjening, understøtte smidig og brugervenlig løsning af opgaven og med klar besked om, hvad der derefter skal ske.

Referencearkitekturen skal fungere som basis for en fælles forståelse af forretningsarkitekturen, herunder de processer og begreber der er knyttet til ”digital selvbetjening”. De fælles begreber skal understøtte en bedre dialog mellem myndigheder og i forhold til leverandører i anskaffelsesprocesser. Derudover skal arkitekturen fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af digitale løsninger generelt i den offentlige sektor, herunder for udvikling af fælles standarder og løsninger.

 

  Læs referencearkitektur for selvbetjening