Introduktion til retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter

Når projekter og programmer skal beskrive, hvilke løsninger de vil udvikle i digitaliseringsprojekter, og vise hvordan disse løsninger understøtter organisationers og myndighedernes målsætning, er der behov for en fælles metode, til at understøtte interessenternes samarbejde. Formålet med retningslinjerne er at give et fælles sprog for dokumentation af data og arkitekturen i digitaliseringsprojekter. Retningslinjerne skal medvirke til at højne kvaliteten i offentlige digitaliseringsprojekter og understøtte sammenhængende digitalisering og bedre datadeling.

Retningslinjerne giver en overordnet metoderamme for udarbejdelse af dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Det omfatter hvilke arkitekturprodukter, man kan lave, hvilke modelsprog man kan anvende, hvordan produkterne kan placeres i en arkitekturreol, samt hvordan data kan deles med brug af fælles udvekslingsformater. Alt sammen med henblik på, at projekter kan lave den fornødne dokumentation af arkitekturen, som understøtter de forskellige grupper af interessenters behov for viden om udvikling af løsninger og data på tværs af den offentlige sektor.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i otte grundperspektiver, der repræsenterer forskellige interessentperspektiver, tilsammen danner en holistisk tilgang til digital arkitektur og hjælper til systematisk at understøtte de fællesoffentlige arkitekturprincipper.

 

  Læs Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter