Body: 

Når projekter og programmer skal beskrive hvilke løsninger de vil udvikle i digitaliseringsprojekter, og vise hvordan disse løsninger understøtter  organisationers og myndighederns målsætning er der behov for en fælles metode. I den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur har vi udarbejdet retningslinjer til dokumentation og formidling af arkitektur, som kan bruges af alle digitaliseringsprojekter.

Formålet med retningslinjerne er at give et fælles sprog for dokumentation af data og arkitekturen i digitaliseringsprojekter, på tværs af den offentlige sektor og på tværs af projekter. Retningslinjerne skal medvirke til at højne kvaliteten i digitaliseringsprojekter og understøtte sammenhængende digitalisering og bedre datadeling. Det er væsentligt nemmere at samarbejde og ”få stikkene til at passe sammen”, når arkitekturen er beskrevet efter samme metodik.

Retningslinjerne giver en overordnet metoderamme for udarbejdelse af dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Det omfatter hvilke arkitekturprodukter, der skal laves, hvilke modelsprog der skal anvendes, hvordan de placeres i en arkitekturreol, og hvordan data deles med brug af fælles udvekslingsformater. Alt sammen med henblik på, at projekter kan lave den fornødne dokumentation af arkitekturen, som understøtter interessenternes behov for viden om udvikling af løsninger og data på tværs af den offentlige sektor.