Regler for begrebs- og datamodellering

De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering sikrer, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt.

Dette er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder. Modelreglerne bygger på nationale og internationale metoder, standarder og erfaringer. Ved at anvende modelreglerne opfylder man hvidbogens arkitekturregel 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data.

  Læs de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering

Vejledning og værktøjer

Understøttende er der yderligere udarbejdet hjælpemidler til anvendelse af de fællesoffentlige modelregler :

FAQ omkring modelregler

Find svar på de oftest stillede spørgsmål omkring modelregler.

Hvad er modelregler?

Modelreglerne - de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering - er regler for dokumentation af de begreber og data, som udveksles på tværs af offentlige myndigheder.

Modelreglerne handler om:

 • at der kan udarbejdes begrebs-, informations- og datamodeller
 • at der skal være sammenhæng mellem forskellige typer af modeller
 • at der skal anvendes samme modelleringssprog
 • at der skal være klarhed om modellers ejerskab, versionering og godkendelsesstatus
 • at modeller skal være tilgængelige for anvendere
 • at begreber og data navngives entydigt og meningsfyldt
 • at begreber og data er defineret fyldestgørende.

De fællesoffentlige modelregler blev udviklet under styregruppen for data og arkitektur, der var en styregruppe nedsat i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. De ejes nu af udvalget for arkitektur og standarder.

Modelreglerne er en udmøntning af hvidbogens arkitekturregel 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge modelreglerne?

Man kan med fordel begynde således:

 1. Brug lidt tid på at læse. Det kan anbefales, at man bruger tid på at sætte sig ind i modelreglernes formål og metode.
 2. Afklar om der er behov for begrebsmodellering, informationsmodellering eller logisk datamodellering.
 3. Anvend den vejledning, som hører til modelreglerne. Vejledningen gennemgår, hvordan man bruger de relevante modelregler. Fra vejledningerne henvises der til, hvor man kan læse mere om de enkelte modelregler.
 4. Kontakt modelsekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen og tag en snak med os. 
Hvorfor skal man anvende fælles modelregler?

Grundig, korrekt og systematisk modellering af begreber og data er en udfordring mange steder i den offentlige sektor. For det første er det fagligt kompliceret og forudsætter specialistkompetencer. For det andet har begrebsafklaring og datamodellering ofte implikationer ud over det konkrete faglige arbejde med modellering, fx implikationer i forhold til lovgivning og koordinering med andre myndigheder. For det tredje er der ellers ikke fælles standarder og metoder, som den enkelte myndighed eller datamodellør kan tage udgangspunkt i, så der vælges ofte nye metoder og standarder til det enkelte projekt.

Med målsætningen om øget genbrug af data i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder, er der behov for bedre og mere ensartet begrebsafklaring og datamodellering. Fællesoffentlige modelregler er en forudsætning for at opnå det mål.

Ved at anvende fællesoffentlige modelregler opnår man en række fordele:

 • God international praksis for modellering
 • Begreber og data kan nemmere genbruges
 • Sammenhæng fra lovgivning til it-system
 • Fælles sprog, kompetenceudvikling og værktøjer
 • Bedre forberedt på nye muligheder med data

 

Hvem skal anvende modelreglerne?

Modelreglerne skal anvendes af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi til beskrivelse og modellering af begreber og data. 

Modelreglerne kan anvendes, og anbefales anvendt, i den offentlige sektor i øvrigt.

Det anbefales, at begrebs- og datamodeller, som er udarbejdet i regi af digitaliseringsstrategien, indleveres til et tjek af, om modellerne overholder modelreglerne som led i det generelle arkitekturreview.

Hvor kan man finde de færdige modeller?

Det fællesoffentlige katalog over begrebs- og datamodeller (Modelkataloget) er en oversigt over begrebs- og datamodeller udarbejdet eller relevante i offentligt regi og som er registreret med henblik på videndeling og genbrug.

Kataloget indeholder metadata om og links til udstilling af de registrerede modeller, men ikke modellerne selv.

Hvor kan man hente hjælp?

Der er hjælp at hente, når man skal anvende modelreglerne:

 • Vejledninger: Der er udarbejdet vejledninger med trinvise beskrivelser af, hvordan man udarbejder begrebs- og datamodeller i overensstemmelse med modelreglerne.
 • Modelleringsværktøj: Der er udarbejdet en opsætning til et modelleringsværktøj, som understøtter modelreglerne. 
 • Rådgivning: Modelsekretariatet kan yde rådgivning om modelreglerne.