De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering sikrer, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt.

Dette er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder. Modelreglerne bygger på nationale og internationale metoder, standarder og erfaringer. Ved at anvende modelreglerne opfylder man hvidbogens arkitekturregel 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data.

Bemærk: Der er i efteråret 2018 igangsat et projekt med at justere de fællesoffentlige modelregler. Projektet omfatter et samarbejde med KL og KOMBIT om at etablere én fælles metode til modellering af begreber og data. Justeringen skal endvidere rette op på de mindre uhensigtsmæssigheder, som er identificeret gennem den praktiske brug af reglerne. De justerede modelregler forventes forelagt til godkendelse til marts og offentliggjort herefter.