De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering sikrer, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt.

Dette er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder. Modelreglerne bygger på nationale og internationale metoder, standarder og erfaringer. Ved at anvende modelreglerne opfylder man hvidbogens arkitekturregel 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data.