Body: 

Del og genbrug modeller via det fællesoffentlige katalog over begrebs- og datamodeller

På nedenstående link finder du en betaversion af en oversigt over begrebs- og datamodeller, som er udarbejdet i offentligt regi og registreret med henblik på videndeling og genbrug.

Modelkataloget indeholder også oplysninger om en række anerkendte internationale modeller, som kan have en bred anvendelse i dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

Anvendelse af Modelreglerne og genbrug af modeller og data gør os i stand til at skabe en fællesoffentlig dataarkitektur og et fælles datagrundlag, hvor vi kan anvende hinandens modeller og de data, de dokumenterer.

Arbejder du med modellering, så brug modelkataloget til at finde genbrugelige modeller eller modelelementer og skab dermed sammenhæng til den eksisterende modellering. Det er også vigtigt, at modeller udarbejdet i offentligt regi bliver publiceret og registreret i modelkataloget, så kontakt sekretariatet for initiativ 8.1 (arkitektur@digst.dk), hvis du er modelejer og ønsker at modellen indgår i det fællesoffentlige modelkatalog.