Datasæt

Den specifikation du finder her (DCAT-AP-DK) udgør en dansk basisprofil for kataloger over datasæt og datatjenester.  Basisoplysningerne udgør en fælles kerne, der kan udvides med yderligere kontekstafhængige oplysninger i nye og mere specifikke anvendelsesprofiler. Informationer dannet på baggrund af to eller flere specifikke anvendelsesprofiler kan potentielt bringes til at hænge sammen via denne fælles kerne.