FORM

Kernen i FORM (Forretningsreferencemodel) er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik, sammenhæng på tværs samt et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor.