Det er nødvendigt at styre efter fælles arkitekturprincipper, når flere aktører i deres enkelte projekter skal kunne arbejde sammen om en sammenhængende digitalisering af den offentlige sektor.

Hvidbogen om Fællesoffentlig digital arkitektur fastlægger otte overordnede principper som understøtter, at visionen bliver til virkelighed og at arkitekturbeslutninger gøres til bevidste valg eller fravalg. Principperne er fravigelige, men skal vurderes i det konkrete projekt i forhold til den konkrete opgave.

Principperne konkretiseres i form af arkitekturregler, som projekterne skal følge, når de arbejder med digitale løsninger, der skaber sammenhæng for borgere og virksomheder, på tværs af den offentlige sektor. Arkitekturreglerne udmøntes i projekterne gennem fælles metoder og sprog for arkitekturarbejdet, fælles referencearkitekturer og byggeblokke, standarder og krav samt fælles løsninger.

 

Væsentlige arkitekturbeslutninger tages så tæt på opgaveløsningen som muligt.

Den fællesoffentlige rammearkitektur anvender åbne standarder uden bindinger til leverandører.

Arkitekturen skal understøtte, at ny lovgivning og regulering er digitaliseringsklar.

Informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse indarbejdes i digitale løsninger.

Digitale løsninger udarbejdes på tværs af myndigheder med borgere og virksomheder som udgangspunkt.

Begreber og data beskrives ensartet, så de kan genbruges og har en høj kvalitet.

Digitale løsninger opbygges, så de kan indgå i et samspil med andre organisationers digitale systemer.

Den underliggende infrastruktur skal leve op til aftalte servicemål.