Principper og regler

Hvidbogen om Fællesoffentlig digital arkitektur fastlagde otte principper som stadigvæk sætter retningen i FDA. 

 1. Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
 2. Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
 3. Arkitektur og regulering understøtter hinanden
 4. Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
 5. Processer optimeres på tværs
 6. Gode data deles og genbruges
 7. It-løsninger samarbejder effektivt
 8. Data og services leveres driftssikkert

Principperne konkretiseres i form af arkitekturregler, som projekterne skal følge, når de arbejder med digitale løsninger, der skaber sammenhæng for borgere og virksomheder, på tværs af den offentlige sektor. 

I forlængelse af arkitekturreglerne anvendes reviews, for at hjælpe projekterne til at:

 • arbejde med et stærkt fokus på øget digital sammenhæng i den offentlige sektor.
 • håndtere barrierer for øget samarbejde og genbrug af arbejdsgange, data og it-systemer på tværs af myndigheder.
 • bruge og skabe udbytte af besluttede fællesoffentlige standarder, fælles infrastruktur, mv.
 • opfange behov for at anvende eller eventuelt tilpasse eksisterende arbejdsgange, data og it-systemer hos den enkelte myndighed.
 • formidle behov for at der etableres nye eller tilpassede fællesoffentlige standarder, fælles infrastruktur, mv.

​​​​​​​

Figuren viser de otte principper og nævner hver arkitekturregel for hvert princip. Arkitekturreglerne findes på princippernes undersider i venstremenuen.​​​​​​​