Produktoversigt

Her kan du se en oversigt for alle produkter optaget i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA). Oversigten viser produkternes titel og deres centrale metadata. 

Kolonnerne med metadata er:

  • Titel på FDA-produktet
  • Opdateret refererer til produktets seneste opdateringsdato
  • Version angiver produktets versionsnummer
  • Beskrivelse opsumerer kort produktets indhold
  • Status giver udtryk for status for optag i FDA
  • PLC angiver produktlivscyklus, fx om produktet er færdigudviklet eller er under udvikling
  • Perspektiv refererer til arkitekturperspektivet jf. FDA reolen.

Du finder de samme metadata på de enkelte produkters egen side, i højre menuen, under 'Dokumentinformation'.