Introduktion til referencearkitektur for tværgående digitalt overblik

Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik sætter pejlemærker for offentlige it-løsninger, der skal bidrage til at give borgere og virksomheder et bedre digitalt overblik over deres anliggender med det offentlige.

Referencearkitekturens scope er, som resten af FDA, tværoffentligt. Det vil sige, at der er fokus på de dele af arkitekturen, der skal sikre, at der kan skabes overblik over data om borgere og virksomheder på tværs af myndigheder.

Referencearkitekturen definerer bl.a. en række principper og udpeger fordelingen af ansvar i forhold til at levere data til et borgervendt overblik, som er korrekte og nemme at forstå. Dette udmøntes i en overordnet arkitektur for dataudtræk, visninger, komponenter, implementeringsmønstre og krav til snitflader.

Referencearkitekturen er rammesættende for det arbejde, der sker med at definere fællesoffentlige standarder for de dataområder, der indgår i det fællesoffentlige samarbejde om digitalt overblik. Konkret danner referencearkitekturen eksempelvis grundlaget for den fællesoffentlige orkestreringskomponent og arbejdet med Mit overblik på borger.dk.

 

  Læs referencearkitektur for tværgående digitalt overblik