Genbrug

På undersiderne i denne sektion finder du produkter, som på forskellig vis flugter med den Fællesoffentlig digitale arkitektur (FDA) og derfor kan være genstand for overvejelser om genbrug.

Under Digitale byggeblokke er samlet et overblik for genbrugelige stykker af digital arkitektur, som er centrale i den offentlige sektor, og kan udbredes til at blive brugt i nye sammenhænge. De enkelte byggeblokke er derfor hentet både fra FDA, fra andre fællesoffentlige samarbejder, fra andre udvalgte offentlige sammenhænge samt fra internationale sammenhænge.

Under Kataloger findes det fællesoffentlige Datasætkatalog, Datadistributørkatalog for større offentlige distributører, den digitale platform sprogteknologi.dk med tilhørende katalog, samt det fællesoffentlige Modelkatalog.

Du finder også omfattende beskrivelser af FORM, der er et opgavekatalog for den offentlige sektors opgaver i forhold til borgere, virksomheder, internationale relationer, øvrige samfundsforhold, samt intern administration.

Desuden findes under Kompetencer dels en oversigt for kursusudbydere, der inddrager FDA i kursustilbud, dels udvalgte materialer fra kursussammenhænge om FDA, dels præsentationer fra afholdte konferencer i regi af FDA.