Genbrug

På undersiderne i denne sektion finder du produkter, som på forskellig vis flugter med den Fællesoffentlig digitale arkitektur og derfor måske kan genbruges sammen med vores arkitekturprodukter.

Under Digitale byggeblokke er samlet et overblik for genbrugelige stykker af digital arkitektur, som er centrale i den offentlige sektor, og kan udbredes til at blive brugt i nye sammenhænge. De enkelte byggeblokke er derfor hentet både fra FDA, fra andre fællesoffentlige samarbejder, fra andre udvalgte offentlige sammenhænge samt fra internationale sammenhænge.

Under Kataloger findes Datavejviser, Datadistributørkatalog for større offentlige distributører, den digitale platform sprogteknologi.dk med tilhørende katalog, samt det fællesoffentlige Modelkatalog.

Du finder også omfattende beskrivelser af FORM, der er et opgavekatalog for den offentlige sektors opgaver i forhold til borgere, virksomheder, internationale relationer, øvrige samfundsforhold, samt intern administration.