Introduktion til hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur

Hvidbogen for den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA) udspringer af initiativ 8.1 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og fastsatte rammerne for arkitekturarbejdet for sikker og effektiv deling af data og tværgående processer.

Hvidbogens indhold er stadigvæk gældende for FDA og bruges forsat aktivt.

Hvidbogen fastsatte rammerne for FDA

Visionen for den Fællesoffentlige digitale arkitektur er:

Den digitalt sammenhængende offentlige sektor

Den fælles arkitektur for digitalisering skal på sikker vis understøtte tværgående processer og effektiv deling af data på tværs af myndigheder samt mellem den offentlige og den private sektor.

Målet er, at borgerne og virksomhederne oplever en service, der er effektiv, sammenhængende, transparent og målrettet den enkeltes behov samt understøtter innovation, vækst og udvikling i samfundet.

Visionen udmøntes i otte arkitekturprincipper, der konkretiseres i form af arkitekturregler, som digitaliseringsprojekterne skal bruge til udformningen af digitale løsninger, der skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor for borgere og virksomheder.

 

  Læs Den digitalt sammenhængende offentlige sektor (hvidbogen for FDA)