DCAT-AP-DK

DCAT-AP-DK er en dansk fællesoffentlig anvendelsesprofil der specificerer en standardmodel for udformning af kataloger over datasæt og datatjenester. Dette kan øge synligheden af datasæt og datatjenester. Det gør det også muligt at have en decentral tilgang til udgivelse af datakataloger og kan gør det muligt at søge efter datasæt på tværs af kataloger på flere steder ved hjælp af den samme forespørgselsmekanisme og struktur.

DCAT-AP-DK er udstillet i en tilgængelig GitHub-side med mulighed for kommentering fra alle interesserede og kan tilgås via nedenstående links.

Baggrund

De grundlæggende strukturer og elementer hentes fra EU-Kommissionens specifikation DCAT-AP 2.0 der har til formål at standardisere og etablere sammenhæng mellem dataportaler i medlemslandene. EU-Kommissionens specifikation tager ligeledes afsæt i W3C specifikationen DCAT (Data Catalog Vocabulary).

Specifikation består af både obligatoriske, anbefalede og valgfrie egenskaber og giver mulighed for en meget omfangsrig beskrivelse af metadata. Versionen DCAT-AP-DK 2.0 vil anvende elementer fra og vil være i overensstemmelse med DCAT-AP 2.0, men indeholder også enkelte ekstra elementer for at opfylde behov i en dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

Specifikationen er udarbejdet i tæt samarbejde med en fællesoffentlig følgegruppe, som repræsenterer både kommuner, regioner og statslige myndigheder.