Vejledning til gennemførsel af arkitekturreviews

For at understøtte myndigheders anvendelse af den fællesoffentlige digitale arkitektur, og at fælles komponenter genbruges og tænkes ind i udviklingen af it-løsninger, udføres arkitekturreviews for initiativer med væsentligt indhold af data og arkitektur. Arkitekturreviewet vurderer, i hvilket omfang den fælles arkitektur anvendes, herunder om der sikres digital sammenhæng på tværs.

Arkitekturreviewet består af tre hovedprocesser:

  • Et indledende rådgivningsarbejde, hvor rammerne for reviewet fastlægges.
  • En reviewproces, der gennemføres på 10 dage, inkl. en workshop med projektet.
  • En efterfølgende behandling af reviewet, hvor projektet har mulighed for at kommentere reviewrapporten før sagen behandles hos styregruppen for data og arkitektur.

Styregruppen for data og arkitektur skal sikre tværgående koordinering, og at initiativerne både anvender og bidrager til den fælles arkitektur. Resultatet af et arkitekturreview skal derfor forelægges styregruppen.

Tre slags anbefalinger

Som resultat af arkitekturreviewet vil der ofte identificeres anbefalinger til det nuværende projekt, anbefalinger til det fremtidige arbejde i forlængelse af projektet samt tværgående anbefalinger. Sidstnævnte er karakteriseret ved at være centrale og relevante for projektets fremtidige succes, men samtidig af en sådan karakter, at disse udfordringer ikke kan løses af projektet isoleret set. De tværgående anbefalinger løftes derfor til styregruppen for data og arkitektur.

I retningslinjerne for arkitekturreviews, som du kan finde nedenfor, bliver proces og governance for gennemførelse og opfølgning på reviews uddybet.

 

  Læs vejledning og retningslinjer for arkitekturreviews