Begrebs- og datametoder

Det overordnede formål med begrebs- og datamodellering er at skabe et fælles sprog med klarhed og konsensus om betydningen af begreber, at opnå sammenhæng mellem hvordan begreber anvendes af forretningen samt til at beskrive data.

Entydige begreber og datamodellering kan bidrage til at udarbejde krav til it-understøttelse, der reducerer risikoen for bekostelige misforståelser og fejl i løbet at udviklingsprocessen. Ved projekter af tværgående karakter er det særligt vigtigt med tidlig begrebsafklaring for at sikre, at der er enighed mellem de forskellige projektdeltagere ift., hvad projektet indeholder, og hvordan leverancerne skal udarbejdes. Hav derfor også løbende fokus på at anvende fælles terminologi og begreber, som allerede er defineret som del af FDA og som findes i FDA-ordbogen og FDA-modelkataloget.

Når du skal undersøge, om begreberne for det område, du arbejder med, allerede er modelleret kan du søge i Modelkataloget, hvor de eksisterende begrebs- og datamodeller kan findes. Du kan bruge modelkataloget til at finde genbrugelige modeller eller modelelementer og dermed være med til at skabe sammenhæng til den eksisterende modellering.

I de tilfælde, hvor de eksisterende begrebs- og datamodeller ikke er dækkende for et projekt, udarbejdes nye modeller ved at følge De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, der også kaldes modelreglerne. Reglerne sikrer, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt. Det er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder. Der er udarbejdet en vejledning til reglerne, som er god støtte, når man første gang går ombord i reglerne, men også er nyttig for mere erfarne modellører.