Grundlæggende specifikationer

Her finder du de mest grundlæggende specifikationer, vi anbefaler bliver anvendt i fællesoffentligt regi, og som danner fundamentet for de specifikationer der udvikles i regi af FDA.