Sag

OIO Sag og Dokument er især blevet brugt i kommunale sammenhænge og herunder i monopolbrudssystemerne i regi af KOMBIT og UdbetalingDanmark. Standarden er blevet opdateret på baggrund af de erfaringer, som anvenderne har gjort sig med anvendelsen af den i de seneste år.

Sagsmodellen definerer de fælles metadata for sager på tværs af fagområder. I modellen defineres derimod ikke attributter eller andre egenskaber, som er specifikke for anvendelse på de forskellige fagområder. For anvendelse af Sagsmodellen på specifikke fagområder skal modellen derfor specialiseres og tilføjes de domænespecifikke attributter og relationer, fx for ydelsessager på ydelsesområdet.