Introduktion til vejledning til arkitekturdokumentation med Archimate

En vigtig del af arbejdet med digital arkitektur er at udtrykke arkitekturen logisk og stringent, så den kan forstås klart og tydeligt af de involverede interessenter.

De fællesoffentlige retningslinjer for dokumentation af digital arkitektur anbefaler at anvende ArchiMate, som er et standardiseret sprog for den overordnede og holistiske beskrivelse af digital arkitektur. ArchiMate anvendes tilsvarende i EU. ArchiMate er en åben standard udviklet i regi af Open Group

Formålet med denne vejledning er at støtte og modne anvendelsen af ArchiMate som fælles modelsprog på tværs af myndigheder og i samarbejdet med leverandører. Vejledningen hjælper gennem konkrete eksempler læseren med at forstå, hvordan ArchiMate kan bruges som notations- og modelsprog fx som led i arbejdet med de arkitekturprodukter, som beskrives i retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter.

 

  Læs vejledning til arkitekturdokumentation med Archimate