Body: 

For at understøtte sammenhæng, samarbejde og deling på tværs, er et fælles modelsprog derfor en af de centrale nøgler. Formålet med denne vejledning er at støtte og modne anvendelsen af ArchiMate som fælles modelsprog på tværs af myndigheder og i samarbejdet med leverandører.

Vejledningen introducerer, hvordan arkitekturdokumentation kan udarbejdes i forbindelse med digitalisering og it-anskaffelser med brug af det internationalt standardiserede modelsprog ArchiMate fra Open Group. Digitaliseringsstyrelsen vil med vejledningen sætte anvendelsen af ArchiMate i en dansk offentlig kontekst, fx i forhold til projekters anvendelse af FDA-rammearkitektur, arkitekturreview og it-projektmodel.

Vejledningen skal hjælpe læseren med at forstå, hvordan ArchiMate kan bruges som notations- og modelsprog til at specificere en række arkitekturprodukter. Standarden ArchiMate 3.0.1 er valgt som det fælles modelsprog. ArchiMate er et sprog med begreber, grammatik og semantik. Det gør arkitekter i stand til at beskrive arkitekturens forskellige elementer, og ikke mindst sammenhængene mellem dem, på en ensartet og stringent måde. Standarden er dermed velegnet til at give overblik over arkitekturens elementer og vise sammenhænge i et helhedsbillede, der spænder fra “Hvorfor skal vi lave løsningen?” til “Hvordan skal vi lave løsningen?”.

Vejledningen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor erfaringer med anvendelse af ArchiMate stadig er relativt begrænsede. Det er derfor forventningen, at vejledningen løbende vil blive opdateret.