Organisation

Data om offentlige organisationer er helt grundlæggende oplysninger om organisationers navn, struktur, placering mv. Disse data indgår i forskellige sammenhænge i offentlige løsninger. Både "OIO specifikation for organisation 2.0" og "anvendelsesprofil for organisation" kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af modeller, løsninger og andre strukturer, hvori der indgår data om organisationer. Dette skal understøtte en mere smidig udveksling af organisationsoplysninger mellem it-systemer, som indeholder eller anvender disse organisationsoplysninger.

Anvendelsesprofilen er baseret på de internationale standarder: Organisationsontologien (The Organization Ontology) og Core Public Organization Vocabulary. Det er hensigten, at anvendelsesprofilen på sigt kan afløse OIO specifikationen. Der er udarbejdet en mapning mellem de to specifikationer, som kan findes her på siden om anvendelsesprofilen.