Arkitekturregel 1.4: Sørg for at projektets arkitektur reviewes

Projekters arkitekturleverancer kvalitetssikres efter den fællesoffentlige ramme for arkitekturreview, der beskriver proces, roller, ansvar og formater for review, afrapportering samt beslutninger.

Det betyder at:  

  • Det afklares tidligt om og hvornår et projekt skal gennem arkitekturreview. For at undgå tilbageløb bør review ske allerede i idé- og analysefasen. Efter behov kan der også ske review i senere faser.
  • Projekter udarbejder aftalt dokumentation til grund for review. Her tages der udgangspunkt i den fælles dokumentationsramme.
  • Projektets styregruppe behandler reviewrapporten og tager stilling til reviewets anbefalinger.