Reviewrapporter

Der gennemføres reviews af projekter med væsentligt indhold af data og arkitektur på baggrund af materiale fra projektet. Reviewet udmøntes i en review-rapport, der fremsendes til projektet efter reviewboardets godkendelse. Efter aftale med projektet kan rapporten publiceres. Du kan finde de publicerede rapporter nedenfor.

Bemærk, at reviewrapporterne er udarbejdet specifikt for projekterne og er derfor ikke gjort webtilgængeligt. Har du behov for en tilgængelig version, kontakt os på arkitektur@digst.dk.

Handlingsplan

Dato

Download

Begrebs- og informationsmodel for samtykke

Oktober 2020

Handlingsplan for Begrebs- og Informationsmodel for samtykke

Modelreviewrapport for samtykke

Referencearkitektur for brugerstyring 1.1

April 2020

Handlingsplan for Opdatering af reference arkitektur for brugerstyring

Reviewrapport for Opdatering af reference arkitektur for brugerstyring

Bruger- og adgangstyring

April 2020

Handlingsplan (modelreview) for Bruger- og adgangsstyring

Reviewrapport (modelreview) for Bruger- og adgangsstyring

Målbillede for Automatisk Erhvervsrapportering

November 2019

Reviewrapport for Målbillede for automatisk erhvervsrapportering

Ny NemKonto

November 2019

Handlingsplan for Ny nemkonto

Reviewrapport for Ny nemkonto

Orkestreringskomponent

November 2019

Handlingsplan for Orkestreringskomponenten

Reviewrapport for Orkestreringskomponenten

Referencearkitektur for digitalt overblik

November 2019

Reviewrapport for 1.2 Referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik

Digitalt overblik for borgere og virksomheder

Oktober 2019

Reviewrapport (modelreview) for Digitalt overblik for borgere og virksomheder

Vandløbsreferencen

September 2019

Handlingsplan (modelreview) for Vandløbsreferencen

Reviewrapport (modelreview) for Vandløbsreferencen

Mere sammenhængende brugerrejser

Juni 2019

Handlingsplan for 1.1 Mere sammenhængende brugerrejser

Reviewrapport for 1.1 Mere sammenhængende brugerrejser

Automatisk Erhvervsrapportering

Marts 2019

Handlingsplan for 4.1 Automatisk erhvervsrapportering

Reviewrapport for 4.1 Automatisk erhvervsrapportering

Begrebsmodeller i tilknytning til Ledningsejerregistret

Marts 2019

Handlingsplan for LER

Modelreviewrapport for LER

Sikre ID-Løsninger for børn og unge

Februar 2019

Handlingsplan for 7.5 Bedre id løsninger til børn og unge

Reviewrapport for 7.5 Bedre id løsninger til børn og unge

Videreudvikling af Ledningsejerregisteret

Januar 2019

Handlingsplan for 6.3 udveksling af data om nedgravet infrastruktur

Modelreviewrapport for 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur

Fællesoffentligt testmiljø

Januar 2019

Handlingsplan for Fællesoffentligt testmiljø

Reviewrapport for Fællesoffentligt testmiljø

Hydrologisk informations og prognosesystem

Januar 2019

Handlingsplan for 6.1 Hydrologisk informations og prognosesystem

Reviewrapport for 6.1 Hydrologisk informations og prognosesystem

Forbedring af PunktUdledningsSystemet (PULS 2.0)

Januar 2018

Handlingsplan for PULS 2.0

Reviewrapport for PULS 2.0

Afprøvning af fælles standarder for sikker information

December 2017

Handlingsplan for afprøvning af fælles standarder for sikker information

Reviewrapport for afprøvning af fælles standarder for sikker information

Brugerstyring i Danmarks Miljøportal

November 2017

Reviewrapport for Danmarks Miljøportal, brugerstyring

Myndighedsfortegnelse

November 2017

Reviewrapport for Myndighedsfortegnelse

Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Oktober 2017

Handlingsplan for deling af data og dokumenter

Reviewrapport for deling af data og dokumenter

Meddelelsesformat

til Næste Generation Digital Post

November 20187

Handlingsplan for Meddelelsesformat

Reviewrapport (modelreview) for Meddelelsesformat

Datasætkatalog

September 2017

Handlingsplan for datasætkatalog

Reviewrapport for Datasætkatalog

Referencearkitektur for selvbetjening

Maj 2017

Handlingsplan for Referencearkitektur for selvbetjening

Reviewrapport for Referencearkitektur for selvbetjening