Arkitekturreviews er en væsentlig hjørnesten i digitaliseringsstrategiens arbejde med at sikre en sammenhængende digital offentlig sektor. Reviews bidrager til bedre digitale løsninger gennem kvalitetssikring af arkitekturen, herunder anvendelsen af den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Arkitekturreviews skal ses i sammenhæng med den øvrige arkitekturstyring, der igangsættes i regi af digitaliseringsstrategiens initiativ 8.1, hvori løbende rådgivning fra sekretariatet for styregruppen for data og arkitektur er et centralt element.

Læs om processer for og output fra arkitekturreviews

Oversigt over de planlagte arkitekturreviews

Links til de publicerede reviewrapporter