Arkitekturreviews er en væsentlig hjørnesten i digitaliseringsstrategiens arbejde med at sikre en sammenhængende digital offentlig sektor. Reviews bidrager til bedre digitale løsninger gennem kvalitetssikring af arkitekturen, herunder anvendelsen af den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Arkitekturreviews skal ses i sammenhæng med den øvrige arkitekturstyring, der igangsættes i regi af digitaliseringsstrategiens initiativ 8.1, hvori løbende rådgivning fra sekretariatet for styregruppen for data og arkitektur er et centralt element.