Body: 

   

’Fælles krav til gode brugeroplevelser’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Værktøj til identificering af krav

De fællesoffentlige parter har udviklet et værktøj, der kan hjælpe dig med at identificere hvilke af de fælles krav til gode brugeroplevelser, som en konkret selvbetjeningsløsning skal leve op til ved ny- eller videreudvikling. Værktøjet foreligger på nuværende tidspunkt alene i en betaversion.
 

Hvordan værktøjet virker

I værktøjet skal du svare på nogle få spørgsmål om den konkrete selvbetjeningsløsning. På baggrund af dine svar tilpasser værktøjet en oversigt over Fælles krav til gode brugeroplevelser. I den tilpassede oversigt kan du se hvilke af de enkelte krav, der gælder som egentlige krav og hvilke, der alene gælder som anbefalinger.
 

Individuelt tilpasset oversigt over krav og anbefalinger

Oversigten findes i samme ark, men neden under blokken med indtastninger. Inden du aflæser oversigten, skal du være opmærksom på, at der ikke er nogen fejlmeddelelser i cellerne til højre for indtastningsblokken.


Værktøjet (beta-version) findes på nuværende tidspunkt i Microsoft Excel-format.


Link til download af værktøjet (beta-version) til identificering af krav og anbefalinger