I FAQ'en finder du svar på spørgsmål om emnerne på hjemmesiden. Svarene guider desuden videre til uddybende indhold på hjemmesiden.
Hvad er FDA?

FDA er den fællesoffentlige digitale arkitektur, som sætter rammerne for deling af data mellem myndigheder. Arkitekturen kan bl.a. benyttes i arbejdet med at standardisere og forbedre data, samt når der er brug for at dele data på tværs af myndigheder, fx i en sagsbehandlingsgang

Hvad er scope og governance for hjemmesiden FDA?

Der lægges materiale på Hjemmesiden fællesoffentlig digital arkitektur (FDA), der er godkendt af Styregruppen for data og arkitektur (SDA). og den redigeres af Digitaliseringsstyrelsen. Her kan du læse mere om hjemmesiden.

Hvordan optages elementer i den fællesoffentlig rammearkitektur?

Arkitekturelementer kan optages i den fællesoffentlige rammearkitektur, når de godkendes af styregruppen for data og arkitektur. Det kan fx være referencearkitekturer, arkitekturbyggeblokke og komponenter. Læs mere her.