Det fællesoffentlige datasætkatalog

Det fællesoffentlige datasætkatalog er et katalog, der har til hensigt at samle metadata om alle myndigheders datasæt. Datasætkataloget giver et overblik over hvilke datasæt, der findes, og der er ikke nogen begrænsninger på hvem, der kan hente og videreanvende de oplysninger, som man finder i det fællesoffentlige datasætkatalog.

Kataloget er bygget så myndigheder enkelt og effektivt kan udstille tilstrækkelige og nødvendige oplysninger om deres datasæt på en ensartet måde, med informationer om hvor data er udstillet og i hvilke formater de er gjort tilgængelige.

Der er flere formål med at skabe et overskueligt og samlet overblik over de data, som myndigheder genererer og håndterer - heriblandt at;

  • myndighederne får et nemt tilgængeligt værktøj, der hjælper dem til at holde bedre styr på deres dataressourcer.
  • borgerne får større åbenhed om, hvilke data myndighederne har, og hvem der opbevarer dem.
  • virksomheder og forskere får lettere ved at forespørge myndighederne om data, hvilket kan skabe innovation og vækst.
  • datadeling mellem offentlige myndigheder fremmes til fordel for borgere og virksomheder, i form af fx mere effektive sagsgange og højere kvalitet af data.

Datasætkataloget giver alene et overblik over hvilke datasæt, der findes – det distribuerer ikke selve datasættene.