Modelkataloget har til formål at give en oversigt over begrebs- og datamodeller udarbejdet i offentligt regi og som er registret med henblik på videndeling og genbrug.

Datasætkataloget har til formål at give overblik over hvilke offentlige datasæt, der findes, hvor de findes, og om de er tilgængelige. 

Datadistributørkataloget har til formål at samle en list over de mest fremtrædende distributionspatforme i det offentlige landskab.

Den digitale platform sprogteknologi.dk skal give let adgang til danske sprogressourcer, så udviklere og leverandører har mulighed for at bygge ovenpå eksisterende viden for at skabe nye løsninger inden for fx talegenkendelse, tekstanalyse og sprogforståelse.

Fælles krav til gode brugeroplevelser har til formål at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndgiheder og borgere, samt myndigheder og virksomheder.

Arkitekturmodel og byggeblokke har til formål at lave et samlet katalog over byggeblokke for FDA.