Modelkataloget har til formål at give en oversigt over begrebs- og datamodeller udarbejdet i offentligt regi og som er registret med henblik på videndeling og genbrug.

Datasætkataloget har til formål at give overblik over hvilke offentlige datasæt, der findes, hvor de findes, og om de er tilgængelige.