Arkitektur- og modelreviews

For at understøtte myndigheders anvendelse af den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA), og at data og fælles komponenter genbruges og tænkes ind i udviklingen af it-løsninger, udføres arkitektur- og/eller modelreviews for it-projekter med væsentligt indhold af data og arkitektur. Særligt hvis der skal udvikles eller opdateres et it-system der dækker forretningsbehov eller deler data i flere domæner eller organisationer, er det anbefalet at gennemføre en reviewproces.

Både arkitektur- og modelreviews munder ud i en rapport med anbefalinger til projektet. Reviewet afsluttes med at projektet bedes om at udfylde en handlingsplan, ud fra et "følg eller forklar"-princip.

Både reviewrapport og handlingsplan forelægges Udvalget for Arkitektur og Standarder (UAS).