Krav og anbefalinger

 

Fælles krav består af tre forskellige typer af krav og anbefalinger:

  • krav fra eksterne kilder
  • krav og anbefalinger, som de statslige myndigheder, KL og Danske Regioner har udarbejdet i fællesskab
  • krav, som alene omfatter digitale selvbetjeningsløsninger, der skal udstilles på portalerne Virk og borger.dk.

 

Nedenfor finder du de enkelte krav og anbefalinger. 


Der er desuden udarbejdet en nærmere beskrivelse af forskellen mellem de tre forskellige typer af krav og anbefalinger.

Link til side med information om de forskellige typer af krav og anbefalinger.