Body: 

Sekretariatet for Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 inviterer til en skriftlig kommentering af de fire publikationer ”Vejledning til FDA Rammearkitektur”, ”Retningslinjer for Webservices”, ”Dansk Profilering af Internationale standarder” og "OIO Sag og Dokumentstandarder"

Sekretariatet for Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling ønsker en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering. Formålet er at kvalitetssikre en række dokumenter, der skal udgøre de fremtidige retningslinjer for digital arkitektur i det offentlige inden for hvert deres område. Derfor bliver de seneste udkast til dokumenterne lagt tilgængelig for kommentarer nu.

Kommenteringsperioden løber d. 15. januar – 15. marts 2018 og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at deltage. Dog sluttede kommenteringsperioden for Vejledning til FDA Rammearkitektur d. 2. februar 2018. Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til arkitektur@digst.dk.  Alle kommentarer vil blive offentliggjort medmindre det specifikt bliver frabedt.

Vejledning til FDA Rammearkitektur
FDA Rammearkitekturen skal være et redskab til gode arkitekturvalg. Den skal fungere som et fælles sprog og skabe overblik over den fælles base af standarder, specifikationer og komponenter. Forretnings- og it-arkitekter skal anvende den som en integreret del af deres arbejde i forbindelse med offentlig digitalisering og det er vigtigt at også beslutningstagere og projektledere kender til den på et overordnet niveau, for at kunne indgå i dialog med arkitekterne om anvendelsen af den. Formålet med vejledningen er at give en indføring i Rammearkitekturens grundelementer.
Du kan læse mere og downloade dokumentet via linket nederst på siden.

Retningslinjer for Webservices
En webservice er en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. De fælles retningslinjer beskriver bedste praksis for design, specifikation og dokumentation af webservices i it-løsninger i den offentlige sektor. Retningslinjerne skal ses som en konkret hjælp til projekter, der skal i gang med at specificere webservices.
Du kan læse mere, downloade dokumentet og kommentere via linket nederst på siden.

Dansk Profilering af Internationale Standarder
En række internationalt anerkendte og bredt anvendte standarder er nu blevet oversat og tilpasset til danske forhold, således at de nemmere kan anvendes i en dansk administrativ kontekst. Det drejer sig om standarder, som vedrører: modellering af offentlige organisationer, modellering af klassifikationer, specifikation af http-URIer samt anvendelse af databeskrivelsesrammen RDF.
Du kan læse mere, downloade dokumenterne og kommentere via linket nederst på siden.

Opdaterede OIO Sag og Dokument standarder
OIO Sag og Dokument Standarderne, der især er blevet brugt i kommunale sammenhænge, er blevet opdateret på baggrund af de erfaringer, som anvenderne har gjort sig med anvendelsen af standarderne i de seneste år. KL har forestået opdateringen. OIO Sag og Dokument standarderne indgår i et samspil med danske profileringer af en række internationale standarder på området, se ovenfor.
Du kan læse mere, downloade dokumenterne og kommentere via linket nederst på siden.

Links - Files: