Body: 

Sekretariatet for initiativ 8.1 inviterer til kommentering af udkast til retningslinjer for webservices, version 0.9.

En webservice er en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. De fælles retningslinjer beskriver bedste praksis for design, specifikation og dokumentation af webservices i it-løsninger i den offentlige sektor. Retningslinjerne skal ses som en konkret hjælp til projekter, der skal i gang med at specificere webservices.

Retningslinjerne bidrager til udmøntningen af hvidbogens arkitekturregel 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder.

Retningslinjerne er opdelt i generelle retningslinjer for alle typer webservices, samt en række retningslinjer som er specifikke for REST webservices.

I kravbilaget (bilag 3) er retningslinjerne formuleret som krav, som en hjælp til projekter, der har behov for at kravstille webservices, som overholder retningslinjerne.

Retningslinjerne er udarbejdet i en version 0.9.

Frem mod publicering af version 1.0 senere i 2018 skal retningslinjerne afprøves og kvalitetssikres.

Kommentarer sendes til arkitektur@digst.dk. Kommenteringsperioden løber fra mandag d. 15. januar 2018 og frem til d. 15. marts 2018.

Du kan downloade dokumenterne og formular til kommentering nederst på siden.

 

Arkitekturperspektiv: 
Applikation