Body: 

Retningslinjer for webservices er udarbejdet i en version 0.5.

Retningslinjer for webservices bidrager til udmøntningen af hvidbogens arkitekturregel 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder.

Retningslinjerne skal:

  • gøre det nemmere for projekter at specificere webservices, da en række designvalg er truffet på forhånd
  • gøre det nemmere for databrugere at bygge løsninger, der bruger webservices, og lave forespørgsler, der går på tværs af flere webservices.

De består af en række generelle retningslinjer for webservices samt en række retningslinjer, som er specifikke for REST webservices.

 

I løbet af efteråret 2017 arbejdes der videre med retningslinjerne, og en version 0.9 forventes publiceret ultimo 2017.

Arkitekturperspektiv: 
Applikation