Body: 

En væsentlig faktor for succes med arkitekturarbejdet er en klar og indarbejdet metode, som integrerer med de øvrige discipliner i organisationen som projektstyring, drift, it-styring og så videre. Formålet med denne vejledning er at støtte digitaliseringsprojekter i at anvende den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) med udgangspunkt i en procesorienteret arkitekturmetode, som kan supplere FDA Retningslinjer om arkitekturdokumentation.

Vejledningen tager udgangspunkt i standarden The Open Group Architecture Framework (TOGAF) og standardens Architecture Development Method (ADM). Denne standard er valgt, fordi den er åben, moden, udbredt og understøttes af kursus- og certificeringstilbud i Danmark og udlandet. Den er desuden understøttet af model­sproget ArchiMate, der ligesom TOGAF anvendes i det fælleseuropæiske arkitekturarbejde.

Vejledningen sætter anvendelsen af TOGAF i kontekst af den fællesoffentlige rammearkitektur (referencearkitekturer, byggeblokke, modelregler mv.), model for arkitekturreview og projektmodel.

Vejledningen skal hjælpe læseren med at forstå, hvordan TOGAF kan bruges som arkitekturmetode til at udarbejde en række af de prioriterede og udvalgte arkitekturprodukter i FDA-arkitekturreolen. Herunder vil vejledningen også komme med eksempler på brugen af TOGAF-arkitekturmetoden i relation til projektstyring.

Fokus for vejledningen er at give anbefalinger i forhold til konkrete aktiviteter og arkitekturprodukter i relation til FDA. Vejledningen er ikke en udtømmende forklaring af brugen af TOGAF. Af hensyn til forståelse har vi forsøgt at tilpasse visse dele af TOGAF til en dansk offentlig kontekst. For en fuld forståelse af TOGAF henvises til fremstilling på Open Groups hjemmeside.