Body: 

Et arkitekturelement optages i den fællesoffentlige rammearkitektur, når det godkendes af udvalget for arkitektur og standarder. Den fællesoffentlige rammearkitektur er kernen i den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Den fællesoffentlige rammearkitektur er en oversigt og vejledning til de fælles arkitekturelementer, som skal anvendes i udviklingen af offentlige løsninger, som skal kunne arbejde sammen. Der er flere elementer, der kan optages i den fællesoffentlige rammearkitektur, fx referencearkitekturer, arkitekturbyggeblokke og komponenter. For at blive optaget i den fællesoffentlige rammearkitektur, skal et element godkendes til optagelse af udvalget for arkitektur og standarder.

Godkendelse i udvalget for arkitektur og standarder
For de elementer, der udvikles i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, fx referencearkitekturer, sker dette i forbindelse med godkendelse af det sidste arkitekturreview i styregruppen for data og arkitektur. For andre eller eksisterende elementer, der også vurderes at kunne styrke den fællesoffentlige rammearkitektur, forelægges disse særskilt til optagelse i rammearkitekturen for udvalget for arkitektur og standarder.

Vises på hjemmesiden FDA og indgår i arkitekturreview
Når et element er godkendt til optagelse i den fællesoffentlige rammearkitektur offentliggøres elementet og dokumentation heraf på hjemmesiden for den fællesoffentlige digitale arkitektur ligesom at elementet herefter indgår som grundlag for arkitekturreview i regi af den fællesoffentlige digitale arkitektur.