Body: 

Begrebslisteskabelonen er en skabelon der er beregnet til import i et regnearksprogram, så som MS Excel. Ved at bruge skabelonen sikrer du, at din begrebsliste overholder det format der er specificeret i de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering.

Skabelonen indeholder tre faner.

 • Forretningsmetadata
 • Begrebsliste DA
 • Begrebsliste DA+EN

 

Du skal altid forsyne din begrebsliste med forretningsmetadata. Du skal altid forsyne din begrebsliste med forretningsmetadata. Du skal altid udfylde de første 9 felter.  Der kan evt. være mere end en relevant juridisk kilde. Eventuelle andre relevante kilder, fx nationale eller internationale standarder, skrives i kildefeltet.

 

 

Selve begrebslisten udarbejdes enten i fanen ’Begrebsliste DA’, hvis du udelukkende er interesseret i at betegne og beskrive begreberne på dansk, eller i fanen ’Begrebsliste DA+EN’, hvis du ønsker også at betegne og beskrive dem på engelsk.

Begrebsliste DA indeholder nedenstående koloner, og hvert begreb beskrives på en linje

 • Foretrukken dansk term: dansk term som foretrækkes anvendt for et givet begreb
 • Accepteret dansk term: dansk term som accepteres anvendt for et givet begreb
 • Frarådet dansk term: dansk term som ikke bør anvendes for et givet begreb
 • Definition: dansk beskrivelse af betydningen af et begreb
 • Juridisk kilde: reference til lovgrundlag (hjemmel)
 • Kilde: reference til ressource hvorfra begrebet er afledt
 • Kommentar: supplerende bemærkning eller oplysning vedrørende begrebet
 • Eksempel: typisk tilfælde der beskrives for at forklare eller anskueliggøre
 • Eget: angivelse af om begrebet er forretningens eget

 

Felterne 'Foretrukken dansk term', 'Definition' og 'Eget' skal altid udfyldes. Desuden skal du angive en kilde for begrebet, helst den ’Juridiske kilde’ begrebet kommer fra i den givne kontekst, ellers en relevant faglig kilde - Eksempler kunne være nationale/internationale standarder. Bemærk at da det netop er kilden til begrebet, altså idéen/tankenheden, der menes, kan en ressource være kilde, selvom den ikke indeholder en præcis definition.

Resten af felterne udfyldes, hvis det er relevant. Jo flere alternative termer du angiver, både accepterede og frarådede, jo nemmere bliver det for andre at finde og genkende begrebet, og dermed øger du potentialet for genbrug og sammenhæng til mulige relaterede begrebsmodeller.

 

 

Begrebsliste DA+EN indeholder alle de samme kolonerne som Begrebsliste DA samt tilsvarende koloner for engelsk. Dog er angivelserne af kilde og om begrebet er  ’Eget’ sprogneutrale og gentages derfor ikke.

 

Import til Sparx EA

Brugere af Sparx Enterprise Architect kan ønske at importere begrebslister til Sparx. Vi har udarbejdet en vejledning samt en regnearksskabelon til at bistå med dette. Du kan downloaded disse nedenfor. Funktionaliteten kræver at du har installeret den publicerede Plusprofil-MDG-teknologi med tilhørende referencedata.