Digitale byggeblokke

Siderne her giver dig overblik for digitale byggeblokke og indeholder væsentlige elementer fra den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur samt fællesoffentlige samarbejder. Desuden vises arkitektur fra andre offentlige sammenhænge, herunder også EU, dog ikke udtømmende.

Du kan bruge overblikket, hvis du ikke kender så meget forskellig arkitektur. Eller måske du bare har lyst til at se arkitekturen i et nyt lys. Målet er at støtte et tværgående indblik i arkitektur og at modne nye ideer for digitalisering. Byggeblokkene skal altså blot skabe mere bevidsthed om arkitektur, ikke tilføje ny styring.

Vores overblik læner sig op af EU Kommissionens CEF Digital programme 2014-2020, som fastsætter, at en digital byggeblok er enten; en konkret service til anvendelse, et stykke software til genbrug, en teknisk specifikation/standard til overholdelse eller en vejledning/model til anvendelse. 

Desuden har vi lavet et anderledes overblik, som præsenterer de samme digitale byggeblokke, bare fra et anvendersynspunkt.