Den fællesoffentlige rammearkitektur er en oversigt over og vejledning til de delelementer, som skal anvendes i udviklingen af løsningerne. Rammearkitekturen beskriver den digitale arkitektur i form af referencearkitekturer og byggeblokke. Den bygger videre på tilsvarende forudgående arbejder, bl.a. det tidligere fællesoffentlige samarbejde om arkitektur og standarder (OIO), grunddataprogrammets arkitektur, sundhedsdomænets fælles arkitektur, den fælleskommunale rammearkitektur og den fælleseuropæiske interoperabilitets referencearkitektur (EIRA).

Få en kort introduktion til rammearkitektur, referencearkitektur og byggeblokke.

Læs om de eksisterende og planlagte referencearkitekturer og find referencearkitektur for brugerstyring.

Klassifikationer sikrer en ensartet grundstruktur. Find FORM og vejledning hertil.

Betaversion af ordbog med arkitekturbegreber fra hvidbogen.