Body: 

På denne side finder du et udkast til et samlet arkitekturmodel, et katalog over byggeblokke for FDA samt en kort vejledning i at bruge begge.

NB! Der er tale om et udkast. Det er ikke konsolideret. Det anvendes på eget ansvar. Feedback modtages meget gerne på arkitektur@digst.dk.

Scopet for arkitekturmodellen er en højniveaubeskrivelse af de vigtigste elementer (byggeblokke), som indgår i offentlig digitalisering. I første omgang er modellen abstrakt, men på sigt vil den indenholde flere og flere konkrete elementer.

Byggeblok er et centralt begreb i FDA Rammearkitekturen. En byggeblok er et afgrænset element i en arkitekturbeskrivelse eller en løsning, der kan genbruges. Der findes to grundtyper af byggeblokke. En arkitekturbyggeblok (forkortes ABB) er en abstrakt, men deldefineret delmængde af arkitekturmodellen. Der findes logisk set kun én af hver ABB. En løsningsbyggeblok (forkortes LBB) modsvarer en arkitekturbyggeblok, men er konkret og kan anvendes i en konkret løsning. Der kan være flere løsningsbyggeblokke, der kan realisere en arkitekturbyggeblok. En løsningsbyggeblok kan fx være en detaljeret specifikation af en proces, service, applikation eller produkt. Og det kan være et fysisk produkt eller løsning - fx et standard CMS eller en fællesoffentlig infrastrukturservice som Digital Post.

I FDA Rammearkitektur defineres der fælles byggeblokke inden for alle de otte grundperspektiver (styring, strategi, jura, sikkerhed, opgaver, information, applikation, infrastruktur). En byggeblok kan kombineres med andre byggeblokke, og den kan således også være sammensat af flere byggeblokke.  

Prøv og bidrag til arkitekturmodellen og byggeblokkataloget

Du kan downloade arkitekturmodellen og byggeblokkene og “lege med dem”. Du kan eksempelvis:

 • Tage dem ind i din egen løsningsarkitektur - dvs som hjælp til at specificere din løsning
 • Tjekke om du har indtænkt de rigtige byggeblokke i dit projekt
 • Få inspiration til nye byggeblokke i dit eget projekt
 • Få et overblik over hvilke arkitekturbyggeblokke, der er i udkast som del af FDA-rammearkitektur
 • Få inspiration til at lave dine egne visninger af udsnit af modellen

Du er også meget velkommen til at bidrage til udviklingen af FDA Rammearkitektur ved at foreslå nye byggeblokke og visninger, hvis du synes der er noget, der mangler. Det kan både være abstrakte arkitekturbyggeblokke eller konkrete løsningsbyggeblokke indenfor afgrænsede domæner og det kan være simple og mere komplekse visninger til forskellige målgrupper og formål.

Feedback modtages meget gerne på arkitektur@digst.dk.

Vejledning til filer

Udkastet til kataloget over arkitekturbyggeblokke findes i flere formater:

 • ArchiMate model til import og anvendelse i et modelleringsværktøj. Findes i flere filformater
 • Regneark der indeholder beskrivelse af alle nuværende byggeblokke i rammearkitekturen. Findes i Excell og Open Document format

 

Vejledning til filer med model i ArchiMate notation

FDA rammearkitekturmodellen er modelleret i ArchiMate notation. Modellen indeholder ud over de enkelte byggeblokke også relationer mellem disse og viser byggeblokkene i en række faste perspektiver (views).

Model-filerne er til de anvendere som gerne vil orientere sig i FDA rammearkitekturmodellen eller anvende byggeblokkene direkte i deres egen arkitekturmodel, enten ved at tage udgangspunkt i FDA modellen eller kopiere relevante elementer fra FDA modellen. Modellen leveres i forskellige formater så det er nemt for anvendere at bruge modellen i deres foretrukne værktøj.

Vejledning til regneark med liste over arkitekturbyggeblokke

Filen 'FDA Byggeblokkatalog i Excel' indeholder en liste over arkitekturbyggeblokke i FDA rammearkitekturen.

Du kan sortere og filtrere for at fremsøge byggeblokke, du ønsker, fx i forhold til et konkret projekt eller en konkret opgave. Du kan sortere og filtrere på alle attributter (kolonner) for byggeblokkene, så hvis du fx vil fremsøge de byggeblokke, der er defineret i Referencearkitektur for selvbetjening, kan du filtrere på kolonnen 'Kilde'.

Hver byggeblok beskrives i kataloget med følgende felter:

 • Navn: Navn på byggeblokken
 • Definition: Kort definition af byggeblok
 • Beskrivelse: Beskrivelse af byggeblok
 • Note: evt. noter til byggeblok, f.eks. høringsnoter
 • ID: Unikt FDA ID for byggeblok
 • Status: Status på byggeblok jf. styringskoncept for rammearkitektur
 • Mærke: (Defineret/Udledt) Angiver om byggeblok er specifikt defineret i fx en referencearkitektur eller udledt af narrativ tekst
 • Kilde: Kilde hvor byggeblok er beskrevet
 • ArchiMate element:  Angiver hvilken ArchiMate elementtype som byggeblok er defineret som
 • UUID: UUID for byggeblok
 • EIRA ID: Unik EIRA ID for EIRA ABB som byggeblok er specialisering af
 • EIRA documentation: EIRA udarbejdet dokumentation for EIRA ABB
 • EIRA type: Type af EIRA ABB
 • EIRA Spatial: Angiver hvilket domæne som byggeblok kan/skal anvendes i
 • EIRA engelsk/dansk: Engelsk og dansk navn for EIRA ABB som evt. byggeblok er specialisering af
 • EIRA reuse status: EIRA attribut der anvendes til at angive genbrugsstatus for byggeblok

 

Versionering og versionshistorik

Både arkitekturmodellen og byggeblokkataloget opdateres løbende - indtil videre med det mål at have en konsolideret version 1.0 i 2019.

Du kan se versionshistorikken i filen "Versionshistorik for FDA rammearkitektur - Arkitekturmodel og byggeblokkatalog".

Alle filer opdateres samtidigt i forbindelse med hver release.