Her ses datastandarder, specifikationer og modeller som er blevet introduceret eller opdateret i regi af FDA.

En række internationalt anerkendte og bredt anvendte datastandarder er blevet oversat og tilpasset til danske forhold. Der er også blevet oprettet nye standarder og eksisterende standarder er blevet opdateret med fokus på genbrug og interoperabilitet.

Nogle af de danske profileringer af internationale standarder afprøves i praksis i den kommende tid. På baggrund af erfaringerne med afprøvningen, skal der senest i 2020 tages stilling til den fortsatte anvendelse af standarderne i dansk kontekst. Andre af standarderne er optaget og i anvendelse i den fællesoffentlige digitale arkitektur.

For øvrige modeller henvises til Modelkataloget som giver en bredere oversigt over begrebs- og datamodeller udarbejdet i offentligt regi.