Initiativ 8.1 inviterede til kommentering af udkast til danske profileringer af internationale standarder på dataområdet.

En række internationalt anerkendte og bredt anvendte standarder er blevet oversat og tilpasset til danske forhold, således at de er nemmere kan anvendes i en dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

Som led heri er standarderne oversat fra dansk til engelsk. Der er desuden udarbejdet udkast til danske profileringer af standarderne.

Disse udkast skal nu afprøves i en række projekter i regi af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Det er hensigten, at disse profileringer på længere sigt skal afløse en række af de danske Sag og Dokument standarder.

Kommenteringsperioden løb fra mandag d. 15. januar 2018 og frem til d. 15. marts 2018.

Du kan downloade dokumenterne og kommenterene i menupunkterne herunder.

Anvendelseprofil og standarder til modellering af offentlige organisationer

Anvendelsesprofil og standarder til modellering af klassifikationer

Retningslinjer for udformning af entydige og stabile http-URIer til identifikation af data

Beskrivelsesramme til entydig definition af data