En række internationalt anerkendte og bredt anvendte datastandarder er blevet oversat og tilpasset til danske forhold.

En række internationale standarder, som også anvendes af EU, indgår i den fælles digitale arkitektur, bl.a. i de fælles regler for begrebs- og datamodellering og arbejdet med fælles klassifikationer samt med etablering af en fælles myndighedsfortegnelse.

Som led heri er disse standarder blevet oversat fra engelsk til dansk, og der er udarbejdet udkast til danske profileringer af standarderne, som er målrettet dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

De danske profileringer skal nu afprøves i praksis i den kommende tid. På baggrund af erfaringerne med afprøvningen, skal der senest i 2020 tages stilling til den fortsatte anvendelse af standarderne i dansk kontekst. Ligeledes skal der tages stilling til anvendelsen af de tilsvarende danske Sag og Dokument standarder (se link nederst på siden).

Materialet har været til offentlig kommentering i perioden 15. januar - 15. marts 2018. De indkomne kommentarer er efterfølgende indarbejdet i materialet.