Body: 

Der udarbejdes et udkast til en anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger i dansk fællesoffentlig regi, DCAT-AP-DK.

DCAT-AP-DK 2.0 er en planlagt specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger til anvendelse i dansk fællesoffentlig regi. Specifikationen resulterer i en såkaldt anvendelsesprofil baseret på internationale og nationale specifikationer.

Baggrund 
De grundlæggende strukturer og elementer hentes fra EU-Kommissionens specifikation DCAT-AP 2.0 der har til formål at standardisere og etablere sammenhæng mellem dataportaler i medlemslandene. EU-Kommissionens specifikation tager ligeledes afsæt i W3C specifikationen DCAT (Data Catalog Vocabulary). EU-Kommissionens specifikation angiver ikke blot hvilke felter der er obligatoriske, men angiver også anbefalede og valgfrie egenskaber og giver mulighed for en meget omfangsrig metadatabeskrivelse. DCAT-AP-DK 2.0 vil anvende elementer fra og vil være i overensstemmelse med DCAT-AP 2.0, men vil også tilføje enkelte nye elementer for at opfylde behov i en dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

Specifikationen udarbejdes med feedback fra og sparring med en fællesoffentlig følgegruppe med medlemmer som repræsenterer både kommuner, regioner og statslige myndigheder. For at sikre at behov imødekommes vil den danske specifikation således tage udgangspunkt i følgegruppens vurdering af obligatoriske, anbefalede og valgfrie egenskaber i DCAT-AP 2.0 

Kommunikation
Det løbende arbejde udstilles i en tilgængelig GitHub-side med mulighed for kommentering fra følgegruppen og øvrige interessenter.  
Det er forventningen af et udkast vil blive sendt i offentlig kommentering juni 2020. Kommentarer vil efterfølgende blive behandlet inden et endelig udkast forelægges til godkendelse.