Body: 

Anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger i dansk fællesoffentlig regi (DCAT-AP-DK 2.0).

DCAT-AP-DK 2.0 er en specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger til anvendelse i dansk fællesoffentlig regi. Specifikationen resulterer i en såkaldt anvendelsesprofil baseret på internationale og nationale specifikationer.

Baggrund 
De grundlæggende strukturer og elementer hentes fra EU-Kommissionens specifikation DCAT-AP 2.0 der har til formål at standardisere og etablere sammenhæng mellem dataportaler i medlemslandene. EU-Kommissionens specifikation tager ligeledes afsæt i W3C specifikationen DCAT (Data Catalog Vocabulary).

Specifikation består af både obligatoriske, anbefalede og valgfrie egenskaber og giver mulighed for en meget omfangsrig beskrivelse af metadata. DCAT-AP-DK 2.0 vil anvende elementer fra og vil være i overensstemmelse med DCAT-AP 2.0, men indeholder også enkelte nye elementer for at opfylde behov i en dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

Specifikationen er udarbejdet i tæt samarbejde med en fællesoffentlig følgegruppe, som repræsenterer både kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Kommunikation

Anvendelsesprofilen er udstillet i en tilgængelig GitHub-side med mulighed for kommentering fra alle interesserede.

Læs mere via nedenstående links.