Body: 

Resource Description Framework (RDF) er en internationalt bredt anvendt beskrivelsesramme, der giver entydig definition af data.

RDF er indarbejdet i de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, som en metode til at sikre semantisk entydighed i datamodeller.

De dokumenter, som specificerer RDF, er nu oversat fra engelsk til dansk. Det drejer sig om introduktionen til RDF samt RDF schema, som anvendes til datamodellering af RDF-data.