’Fælles krav til gode brugeroplevelser’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt myndigheder og virksomheder. De fælles krav gælder for (obligatorisk digitale og virksomhedsrettede) selvbetjeningsløsninger, de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og nationale portaler, der samlet set omtales som ’digitale løsninger’ i denne publikation.


Efterleves af offentlige myndigheder og leverandører

Fælles krav henvender sig til dig, der i en offentlig myndighed eller som leverandør skal (videre)udvikle eller anskaffe en digital løsning, som skal anvendes af borgere eller virksomheder til at kommunikere med kommuner, regioner eller statslige myndigheder.

De fælles krav skal efterleves ved udvikling af nye løsninger, samt når myndigheden vurderer, at der er tale om en væsentlig videreudvikling af eksisterende løsninger, uanset om dette sker iterativt eller ved en samlet, større ændring.


Kravtyper

Fælles krav består af tre forskellige typer af krav:

  • krav fra eksterne kilder
  • krav, som de statslige myndigheder, KL og Danske Regioner har udarbejdet i fællesskab
  • krav, som alene omfatter digitale selvbetjeningsløsninger, der skal udstilles på portalerne Virk og borger.dk.


Neden for kan du læse om de enkelte typer af krav, se de enkelte krav samt få hjælp til at afklare, hvilke krav din løsning skal efterleve.